Skip to main content

Avali značenje

šta znači Avali

Na latinici: Definicija i značenje reči Avali (latinski annales, annus godina) pl. godišnjaci, letopisi.

Reč Avali sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. анналес, аннус година) пл. годишњаци, летописи.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a