Skip to main content

Avalhtika značenje

Šta znači Avalhtika

Na latinici: Definicija i značenje reči Avalhtika (od grčke reči: analytike) teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove; elementarna logika koja se bavi pojmovima, sudovima i zaključcima.

Reč Avalhtika napisana unazad: akithlava

Avalhtika se sastoji od 9 slova.

Šta je Avalhtika

На Ћирилици: (грч. аналyтике) теорија анализе; вештина и метода рашчлањавање мисли и појмова у њихове саставне делове; елементарна логика која се бави појмовима, судовима и закључцима.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a