Skip to main content

Avaj značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči

avaj UZV . jao, joj, vaj, ajme, lele, lo i nao pako kuku

Reč Avaj napisana unazad: java i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: авај УЗВ . јао, јој, вај, ајме, леле, ло и нао пако куку

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a