Skip to main content

Avalirati značenje

šta znači Avalirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. a

Reč Avalirati napisana unazad: itarilavA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. авалер) потписати меницу као јемац. а

Slično: 
Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a