Skip to main content

Avalirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. a

Reč Avalirati napisana unazad: itarilava i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. авалер) потписати меницу као јемац. а

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a