Skip to main content

Avalit značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda

Reč Avalit napisana unazad: tilava i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: минерал који се налази на брду Авали, код Београда

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a