Skip to main content

Avan značenje

šta znači Avan

Na latinici: Definicija i značenje reči Avan Posuda u kojoj se tuca paprika ili šta drugo za kuhinju i kuvanje.

Reč Avan sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: Посуда у којој се туца паприка или шта друго за кухињу и кување.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a