Skip to main content

Avangarda značenje

Šta znači Avangarda


Avangarda

latinica:

Definicija i značenje reči Avangarda

(od francuske reči: avantgarde, avant napred, garde straža) 1. vojska: prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu islično:

Reč Avangarda napisana unazad: adragnava

Avangarda se sastoji od 9 slova.

sta je Avangarda

Slično:
Šta znači Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i ...
Šta znači Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Šta znači Avalekta pl. odabrana štiva....
Šta znači Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Šta znači Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenj...
Šta znači Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je a...