Skip to main content

Avangarda značenje

šta znači Avangarda

Na latinici: Definicija i značenje reči Avangarda

(fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. vojska: prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu islično:

Reč Avangarda sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. авант-гарде, авант напред, гарде стража) 1. вој. претходница, извидница; први борбени ред једне војске; 2. оно šто крчи пут, šто предњачи некој идеји, .покрету и сл.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a