Skip to main content

Avansen značenje

šta znači Avansen

Na latinici: Definicija i značenje reči Avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra).

Reč Avansen napisana unazad: nesnava i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. авент-сцене) поз. предњи део позорнице (измеñу завесе и оркестра).

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo aZnačenje Sta znači