Skip to main content

Avansovati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči

(dati avans) v. kaparisati 

Reč Avansovati napisana unazad: itavosnava i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (дати аванс) в. капарисати&нбсп;

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a