Skip to main content

Avanturisati značenje

šta znači Avanturisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se.

Reč Avanturisati napisana unazad: itasirutnavA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. авентурер) живети као пустолов, стављати на коцку, ослањати се на срећу, излагати се опасностима, усудити се, усуñивати се.

Slično: 
Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a