Skip to main content

Avanturisati značenje

šta znači Avanturisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se.

Reč Avanturisati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. авентурер) живети као пустолов, стављати на коцку, ослањати се на срећу, излагати се опасностима, усудити се, усуñивати се.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a