Skip to main content

Avanturizam značenje

Šta znači Avanturizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Avanturizam (od latinske reči: adventura,od francuske reči: aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama

Reč Avanturizam napisana unazad: mazirutnava

Avanturizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Avanturizam

На Ћирилици: (нлат. адвентура, фр. авентуре) склоност прављењу авантура, љубав према пустоловинама

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a