Skip to main content

Avanzirati značenje

Šta znači Avanzirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati.

Reč Avanzirati napisana unazad: itariznava

Avanzirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Avanzirati

На Ћирилици: (фр. аванцер) напредовати, ићи напред; бити унапреñен; унапредити, уна-преñивети; дати (или: узети) предујам, предујмити, предујмљивати; о часовнику: ићи напред, измицати.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a