Skip to main content

Avanzman značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred.

Reč Avanzman napisana unazad: namznava i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аванцемент) унапреñење, напредовање у служби; напредак, напредовање: исплате унапред, плаћање унапред.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a