Skip to main content

Avanzman značenje

šta znači Avanzman

Na latinici: Definicija i značenje reči Avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred.

Reč Avanzman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аванцемент) унапреñење, напредовање у служби; напредак, напредовање: исплате унапред, плаћање унапред.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a