Skip to main content

Avanzovati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči Napredovati, ići napred; biti unapređen; unaprediti, unapređivati; dati predujam, predujmiti, predujmljivati

Reč Avanzovati napisana unazad: itavoznava i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: Напредовати, ићи напред; бити унапређен; унапредити, унапређивати; дати предујам, предујмити, предујмљивати

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a