Skip to main content

Bajaco značenje

šta znači Bajaco

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajaco (ital. bajaccio) lakrdijaš, šaljivčina, arlekin, klovn u napuljskoj narodnoj komediji, pajac.

Reč Bajaco sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бајаццио) лакрдијаш, шаљивчина, арлекин, кловн у напуљској народној комедији, пајац.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b