Skip to main content

Bajonet značenje

šta znači Bajonet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajonet (fr. baionnette) vojska: dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku (pronađen u Bajoni 1640.godina:)

Reč Bajonet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. баионнетте) вој. дуг нож са два реза или више резова, који се меће на пушку (пронађен у Бајони 1640. год.)


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b