Skip to main content

Bajdara značenje

šta znači Bajdara

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajdara (rus. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožama.

Reč Bajdara sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. баидара) мали сибирски чамац од рибље кости или лаког дрвета, превучен кожама.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b