Skip to main content

Bajdaki značenje

šta znači Bajdaki

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajdaki (rus. baidaki) pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu.

Reč Bajdaki sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. баидаки) пл. лађе са необично великим крмама на Дњепру, Дњестру и Бугу.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b