Skip to main content

Bajroiizam značenje

šta znači Bajroiizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824), naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života.

Reč Bajroiizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: схватање живота и уметности које одговара схватању великог енгл. песника Джорджа Гордона Бајрона (Вугоп 1788—1824), нарочито његовом песимистичком схватању света и живота.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b