Skip to main content

Bajadere značenje

šta znači Bajadere

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajadere (port. bailadeira) pl. javne igračice i pevačice u Indiji, koje su, u isto vreme, i javne ženske; igračice na službi uod indijske reči: hramovima (ind. dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12; vrsta malih marama.

Reč Bajadere sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (порт. баиладеира) пл. јавне играчице и певачице у Индији, које су, у исто време, и јавне женске; играчице на служби у инд. храмовима (инд. деwа-дасис = служавке богова) које се одмалена посвећују служби боговима и у сваком храму их има 8—12; врста малих марама.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b