Skip to main content

Bajat značenje

šta znači Bajat

Na latinici: Definicija i značenje reči Bajat (tur. bayat) koji više nije svež, ustajao, stari.

Reč Bajat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. баyат) који више није свеж, устајао, стари.


Bajc hem. 1. močenje, luženje; 2. močilo, rastvor neke kiseline ili soli...
Bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. pe...
Bajonet voj. dug nož sa dva reza ili više rezova, koji se meće na pušku ...
Bajlbrif pismeni ugovor o gradnji broda; uverenje graditelja broda ili nadle...
Bajdara mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta, prevučen kožam...
Bajdaki pl. lađe sa neobično velikim krmama na Dnjepru, Dnjestru i Bugu....
Sve reči na slovo b