Skip to main content

Bek značenje

šta znači Bek

Na latinici: Definicija i značenje reči Bek (eng. back)sport: igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka, levog i desnog).

Reč Bek sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. бацк) сп. играч из уже одбране фудбалског тима (сваки тим има два бека, левог и десног).


Bekrija pijanica, lola....
Bekuordejšn trg. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da s...
Bekon kora slanine, osušena polovina svinje, bez glave, kičme, butne kos...
Bekerel fiz. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Međun...
Bekasina zool. barska šljuka, ritska šljuka....
Bek sp. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima ....
Sve reči na slovo b