Skip to main content

Bekon značenje

šta znači Bekon

Na latinici: Definicija i značenje reči Bekon (eng. bacon) kora slanine, osušena polovina (strana) svinje, bez glave, kičme, butne kosti i lopatice.

Reč Bekon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. бацон) кора сланине, осушена половина (страна) свиње, без главе, кичме, бутне кости и лопатице.


Bekrija pijanica, lola....
Bekuordejšn trg. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da s...
Bekon kora slanine, osušena polovina svinje, bez glave, kičme, butne kos...
Bekerel fiz. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Međun...
Bekasina zool. barska šljuka, ritska šljuka....
Bek sp. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima ....
Sve reči na slovo b