Skip to main content

Bekasina značenje

šta znači Bekasina

Na latinici: Definicija i značenje reči Bekasina (fr. becassine)zoologija: barska šljuka, ritska šljuka.

Reč Bekasina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бецассине) зоол. барска шљука, ритска шљука.


Bekrija pijanica, lola....
Bekuordejšn trg. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da s...
Bekon kora slanine, osušena polovina svinje, bez glave, kičme, butne kos...
Bekerel fiz. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Međun...
Bekasina zool. barska šljuka, ritska šljuka....
Bek sp. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima ....
Sve reči na slovo b