Skip to main content

Bekrija značenje

šta znači Bekrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bekrija (arap. bukraiyy,od turske reči: bekri) pijanica, lola.

Reč Bekrija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. букраиyy, тур. бекри) пијаница, лола.


Bekrija pijanica, lola....
Bekuordejšn trg. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da s...
Bekon kora slanine, osušena polovina svinje, bez glave, kičme, butne kos...
Bekerel fiz. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Međun...
Bekasina zool. barska šljuka, ritska šljuka....
Bek sp. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima ....
Sve reči na slovo b