Skip to main content

Bibacitet značenje

šta znači Bibacitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibacitet (od latinske reči: bibacitas) želja (ili: strast) za pićem, sklonost piću.

Reč Bibacitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. бибацитас) жеља (или: страст) за пићем, склоност пићу.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b