Skip to main content

Bibliotekonomija značenje

šta znači Bibliotekonomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliotekonomija (od grčke reči: bibliotheke, nomfa) nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama.

Reč Bibliotekonomija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. библиотхеке, номфа) наука о уређењу библиотека и управљању библиотекама.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b