Skip to main content

Biblicizam značenje

šta znači Biblicizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblicizam (od grčke reči:) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života.

Reč Biblicizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) правац у евангеличкој теологији који схвата Библију као по себи јединствен откривени систем мисли или живота.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b