Skip to main content

Biblicitet značenje

šta znači Biblicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblicitet (od grčke reči:) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima).

Reč Biblicitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) неодступање од Светог писма (у проповедима).


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b