Skip to main content

Biblist(a) značenje

šta znači Biblist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblist(a) (od latinske reči: biblista) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Biblije, bez obzira na predanje.

Reč Biblist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. библиста) познавалац Библије, објашњавач Библије; онај који се држи само Библије, без обзира на предање.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b