Skip to main content

Bibere ad numerum značenje

šta znači Bibere ad numerum

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibere ad numerum (latinski bibere ad numerum) ispita uz zdravicu određen broj čaša.

Reč Bibere ad numerum sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. бибере ад нумерум) испита уз здравицу одређен број чаша.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b