Skip to main content

Bibi značenje

šta znači Bibi

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibi (fr. bibi) ženski šešir sa malim štitom; muški šešir sa uzanim obodom.

Reč Bibi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. биби) женски шешир са малим штитом; мушки шешир са узаним ободом.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b