Skip to main content

Biblija značenje

šta znači Biblija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblija (od grčke reči: bibHon knjižica, knjiga, biblia knjižice, knjige) Sveto pismo, knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom); biblijska arheologija nauka koja ispituje način uređenja i života, običaje, umetnost islično: onih naroda koji se u Bibliji pominju. bkblio- od od grčke reči: to biblion u značenju knjižica, knjiga.

Reč Biblija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бибХон књижица, књига, библиа књижице, књиге) Свето писмо, књиге које сачињавају Стари (на хебрејском) и Нови завет (на грчком); библијска археологија наука која испитује начин уређења и живота, обичаје, уметност и сл. оних народа који се у Библији помињу. бкблио- од грч. то библион у значењу књижица, књига.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b