Skip to main content

Biblija

Šta znači Biblija


Biblija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Biblija (od grčke reči: bibHon knjižica, knjiga, biblia knjižice, knjige) Sveto pismo, knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom); biblijska arheologija nauka koja ispituje način uređenja i života, običaje, umetnost islično: onih naroda koji se u Bibliji pominju. bkblio od od grčke reči: to biblion u značenju knjižica, knjiga.

Reč Biblija napisana unazad: ajilbib

Biblija se sastoji od 7 slova.

sta je Biblija

Slično:
Šta znači Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Šta znači Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po...
Šta znači Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži...
Šta znači Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Šta znači Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bi...
Šta znači Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....