Skip to main content

Bibliognost(a) značenje

šta znači Bibliognost(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliognost(a) (od grčke reči:) poznavalac knjiga, onaj koji se razume u knjige.

Reč Bibliognost(a) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч.) познавалац књига, онај који се разуме у књиге.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b