Skip to main content

Bibliognozija značenje

šta znači Bibliognozija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliognozija (od grčke reči: biblion, gnosis poznavanje) poznavanje knjiga, razumevanje u knjige.

Reč Bibliognozija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, гносис познавање) познавање књига, разумевање у књиге.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b