Skip to main content

Bibliograf značenje

šta znači Bibliograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliograf (od grčke reči: biblion, grapho pišem) poznavalac knjiga; pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke.

Reč Bibliograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, грапхо пишем) познавалац књига; писац (или: састављам) списка књига једне струке.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b