Skip to main content

Bibliografija značenje

šta znači Bibliografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliografija (od grčke reči:) poznavanje knjiga, pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti, ili celokupne književnosti jednog naroda; ona može biti azbučna, hronološka ili sistemat-ska; obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela, a ređe donosi i kritičke napomene.

Reč Bibliografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч.) познавање књига, помоћна наука која се бави што потпунијим сакупљањем и описивањем штампаних дела или једне научне области, или целокупне књижевности једног народа; она може бити азбучна, хронолошка или системат-ска; обично се састоји у једноставном исписивању наслова дела, а ређе доноси и критичке напомене.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b