Skip to main content

Bibliolater značenje

šta znači Bibliolater

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliolater (od grčke reči: biblion, latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige; čovek koji preterano poštuje Sveto pismo.

Reč Bibliolater sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, латреуо служим) човек који воли и цени књиге; човек који претерано поштује Свето писмо.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b