Skip to main content

Bibliolatrija značenje

šta znači Bibliolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliolatrija (od grčke reči: biblion, latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma; slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane

Reč Bibliolatrija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, латреиа служба) претерано и занесењачко поштовање Светог писма; слепо веровање свему што је написано или штампане


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b