Skip to main content

Bibliologija značenje

šta znači Bibliologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliologija (od grčke reči: bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte, poznavanje Svetog pisma (Biblije); nauka o Svetom pismu; rasprava o raznim izdanjima Biblije.

Reč Bibliologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. библиологиа) наука о књизи и књижарству уопште, познавање Светог писма (Библије); наука о Светом писму; расправа о разним издањима Библије.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b