Skip to main content

Biblioman značenje

šta znači Biblioman

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblioman (od grčke reči: biblion, mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira, npr. radi origi-nalnosti štampe, starosti, retkosti, tehničke opreme, njihove sudbine itd.

Reč Biblioman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, мафнестхаи усхићи-вати се) онај који страсно скупља књиге из чисто спољних обзира, нпр. ради ориги-налности штампе, старости, реткости, техничке опреме, њихове судбине итд.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b