Skip to main content

Bibliomanija značenje

šta znači Bibliomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliomanija (od grčke reči: biblion, mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira, knjigoljublje.

Reč Bibliomanija napisana unazad: ajinamoilbiB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, маниа усхићење) болесна страст за скупљањем књига из чисто спољних обзира, књигољубље.

Slično: 
Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b