Skip to main content

Bibliomantija značenje

šta znači Bibliomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliomantija (od grčke reči: biblion, manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga, naročito Sveto pismo, nasumce otvori.

Reč Bibliomantija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. библион, мантеиа прорицање) прорицање из места на која најпре падне око кад се књига, нарочито Свето писмо, насумце отвори.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b