Skip to main content

Bibliopeja značenje

šta znači Bibliopeja

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliopeja (od grčke reči: biblfon, poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga, spisateljstvo; pravljenje (ili: izrada) knjiga.

Reč Bibliopeja sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. библфон, поиео чиним) вештина састављано (или: писања) књига, списатељство; прављење (или: израда) књига.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b