Skip to main content

Bibliotaf značenje

šta znači Bibliotaf

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliotaf (od grčke reči: biblfon, taphos grob) ,,sahranjivač knjiga",to jest onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje.

Reč Bibliotaf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. библфон, тапхос гроб) ,,сахрањивач књига", тј. онај који своје књиге нерадо позајмљује.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b