Skip to main content

Biblioteka značenje

šta znači Biblioteka

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblioteka (od grčke reči: bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice, zbirka knjiga.

Reč Biblioteka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. библиотхеке збирка књига) књижнице, збирка књига.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b