Skip to main content

Bibliotekografija značenje

šta znači Bibliotekografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliotekografija (od grčke reči: bibliotheke, grapho opisujem) opisivanje biblioteka; nauka o uređenju biblioteka.

Reč Bibliotekografija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. библиотхеке, грапхо описујем) описивање библиотека; наука о уређењу библиотека.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b