Skip to main content

Bije značenje

šta znači Bije

Na latinici: Definicija i značenje reči Bije (fr. billet)trgovina: v. bilet; bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica, menice koja se isplaćuje samo izdavaocu; bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplaćuje donosiocu; bije d- bank (billet de banque) banknota, novčanica.

Reč Bije sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. биллет) трг. в. билет; бије а ордр (биллет а ордре) властита меница, менице која се исплаћује само издаваоцу; бије о портер (биллет ау портеур) признаница или меница која се исплаћује доносиоцу; бије д- банк (биллет де банqуе) банкнота, новчаница.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b