Skip to main content

Bijenij(um) značenje

šta znači Bijenij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijenij(um) (latinski biennium) vreme od dve godine.

Reč Bijenij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. биенниум) време од две године.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b