Skip to main content

Bijonirati značenje

šta znači Bijonirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijonirati (fr. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac.

Reč Bijonirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. биллоннер) протурати непро-писан или лажан новац.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b